Cumhuriyet mah, Gürkan Sk. Aladağ İş Merkezi 1/7 kat:4, 59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ

Hakkımızda

Derece AlanÜniversite Yıl 
Lisans TıpGazi Üniversitesi1993
Y. Lisans TıpGazi Üniversitesi1993
Tıpta Uzmanlık İç HastalıklarıGazi Üniversitesi1999
Yan Dal UzmanlıkEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları.Gazi Üniversitesi2004
Çalıştığı  Kurum GörevYıl 
Kelkit AÇS ve Aile Planlaması merkeziMecburi Hizmet9-1993/ 12-1993
Gazi ÜTF İç Hastalıkları ABDİç Hastalıkları Araştırma Görevlisi12-1993/2-1999
Kırıkkale ÜTF İç Hastalıkları ABDÖğretim üyesi9-1999/7-2010
Gazi ÜTFT İç Hastalıkları ABDEndokrinoloji ve Met. Hastalıkları  Yan dal Araştırma görevlisi6-2002/ 6-2004
Namık  Kemal ÜTF  İç Hastalıkları ABDEndokrinoloji ve Met. Hastalıkları  Öğretim üyesi 7- 2010/12-2014
Özel Çorlu REYAP  HastanesiEndokrinoloji ve  Met Hastalıkları Uzmanı12-2014/12-2022
Özel İstanbul Reyap HastanesiEndokrinoloji ve Met Hastalıkları Uzmanı2-2017/ 12-2022Akademik Ünvanlar 

Yardımcı Doçentlik Tarihi:   Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları ABD 9-1999

Doçentlik Tarihi: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD  1 -12 2006

Profesörlük Tarihi: Namık Kemal  Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD  12 2012

 Yönetilen Doktora Tezleri  : 

1- Arş. Görev. Dr. Yasemin Kıraç: Tip 2 DM’lu olguların birinci derece akrabalarında

serum adiponektin düzeyi ve adiponektin gen polimorfizmi sıklığı (tez danışmanı)

2-Arş.Görev.Dr.Burak Canver: Klinik ve subkllinik hipotiroidili olgularda tedavi öncesi ve

sonrası insülin direnci, serum rezistin ve CRP düzeylerinin değerlendirilmesi (tez danışmanı)

3-Arş Görev.Dr. Ferhat Çelik: PKOS’lu olgularda brakial arter akımıyla adipositokinler

  arasındaki ilişki ve  metformin, ve etinilöstrodiolün etkisi (tez danışmanı)

. Uluslararası  dergilerde yayımlanan makaleler

1. T. Arınsoy, M. Yılmaz, Ö. Ataoğlu, M. Bali, Ş. Sindel, Castleman’s Disease with renal amyloidosis and nephrotic syndrome, Nephrol Dial Trans, 12, 2713-2716 (1997).  

2.  Ş Dumlu, M. Bali, M. Yılmaz,  Ş. Sindel,  C.Tuncer, E.Hasanoğlu, 

Prevalance of gallstone disease in hemodialysis patients, Nephron, 78,347-348 (1998). 

3.  T Arınsoy,  M.Yılmaz, Ü. Derici, Ş. Sindel, İ. Tekin ,  E. Hasanoğlu,

Prevalance of Hepatitis E Virus antibody in hemodialysis patients, Nephron, 80,85 (1998) 

4.  İYetkin, G. Ayvaz , M. Arslan, M. Yılmaz, N. Çakır, “A case of Costello syndrome with endocrine features”, Ann. Genet, 41, 157-160 (1998) 

5.  U Öztok,  M. Yılmaz ,  A.Karakoç,  N. Çakır,  A.E. Karakaya , S. Sardaş, 

Oxidative DNA damage by Comet assay in diabetic patients, Neoplasma, 5, 195-199 (1999) 

6.  S. Sardaş, M. Yılmaz , U.Öztok, N Çakır, ve A.E. Karakaya, Assesment of DNA strand breakage by Comet assay in diabetic patients and the role of antioxidant, Mutation  Research, 490, 123-129 (2001) 

7.  A Karakoc, G. Ayvaz,  F. Taneri, F. Törüner, M. Yılmaz, N. Çakır, M.Arslan, The effects of hypothyroidism in rats on serum leptin concentrations and leptin mRNA levels in adipose tissue and relationship with body fat composition, Endocr Res, 30, 247-255 (2004) 

8.  A  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15812164&query_hl=1&itool=pubmed_docsum” Köksal, Y. Ekmekçi, Y. Karadeniz, S. Köklü, T. Apan, M. Yılmaz, M .Sezikli, B. Ünal, T. Demirel, A. Yıldız, “Helicobacter pylori seropositivity and atherosclerosis risk factors”.Dig. Dis, 22, 386-389 (2004) 

 9.  M Yılmaz, A.Biri,  N. Bukan, A. Karakoç, B. Sancak,F.Törüner, H. Paşaoğlu, Levels of lipoprotein and homocysteine in non-obese and obese patients with polycystic ovary syndrome, Gynecol. Endocrinol.,  20, 258-263 (2005) 

10. M Yılmaz HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15890734&query_hl=1&itool=pubmed_docsum”  N. Bukan, R.Ersoy, A. Karakoç, İ. Yetkin, G. Ayvaz, N. Çakır, M. Arslan, Glucose intolerance, insulin resistance and cardiovascular risk factors in first degree relatives of women with polycystic ovary syndrome. Hum. Reprod., 20,2414-2420 (2005) 

11. M  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16335907&query_hl=1&itool=pubmed_docsum” Yılmaz, A. Karakoç, F.B. Törüner, N, Çakır, B.Tıras, G. Ayvaz, M. Arslan, The effects of rosiglitazone and metformin on menstrual cyclicity and hirsutism in polycystic ovary syndrome. Gynecol. Endocrinol., 21,154-160 (2005) 

12. M Yılmaz HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16316841&query_hl=1&itool=pubmed_docsum” , M.A. Ergün, A. Karakoç, E.Yurtçu, İ.Yetkin, G.Ayvaz, N. Çakır, M. Arslan, Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma gene in first-degree relatives of subjects with polycystic ovary syndrome, Gynecol. Endocrinol., 21,206- 210. (2005) 

13. M Yılmaz,. HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16123091&query_hl=1&itool=pubmed_docsum”  N.Bukan, G. Ayvaz, A. Karakoç, F. Törüner, N. Çakır, M. Arslan, 

The effects of rosiglitazone and metformin on oxidative stress and homocysteine levels in lean patients with polycystic ovary syndrome”, Hum. Reprod., 20,3333-3340 (2005) 

14. M Yılmaz, HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16353671&query_hl=2&itool=pubmed_docsum”  I. Keleş, G. Aydın, S. Orkun, M. Bayram,  F.C. Sevinç, Ü. Kısa, İ.Yetkin,

Plasma leptin concentrations in postmenopausal women with osteoporosis.Endocr.Res.,31,133-138 (2005) 

15. M Yılmaz. A. Biri, A. Karakoç,  F.Törüner, B.Bingöl,  N.Çakır, B. Tıraş, G.Ayvaz, M. Arslan, The effects of rosiglitazone and metformin on insulin resistance and serum androgen levels in obese and lean patients with polycystic ovary syndrome, J. Endocrinol. Invest., 28, 1003-1008,2005 

16. M  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=16785159&query_hl=1&itool=pubmed_docsum” Yılmaz, MAErgun, A Karakoc, E Yurtcu, N Cakir, M Arslan. Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma gene in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol. 22:336-42 (2006) 

17. BNazlıel ,  M Yılmaz , C  İrkeç ,  İ Yetkin .Blink Reflexes in hypothyroidism The Endocrinologist 17;144-47, (2007).

18. B  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18754529?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Nazliel, M Yılmaz, B Kocer, I Yetkin, Z Yesilbudak. Event related potentials in hypothyroidism. Electromyogr Clin Neurophysiol. 48:203-8. (2008

19. H  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ebinc+H%22%5BAuthor%5D” \o “Click to search for citations by this author.” Ebinc , FA   HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ebinc+FA%22%5BAuthor%5D” \o “Click to search for citations by this author.” Ebinc , ZN  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Ozkurt+ZN%22%5BAuthor%5D” \o “Click to search for citations by this author.” Ozkurt , T  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Dogru+T%22%5BAuthor%5D” \o “Click to search for citations by this author.” Dogru , M  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Yilmaz+M%22%5BAuthor%5D” \o “Click to search for citations by this author.” Yılmaz. Relationship of left ventricular mass to insulin sensitivity and body mass index in healthy individuals  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:javascript:AL_get(this,%20’jour’,%20’Acta%20Cardiol.’);” Acta Cardiol.; 61:398-405 (2006) 

20. H  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18205795?ordinalpos=88&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Demirci, H Erdamar, A Karakoc, M Akturk,  M Yılmaz, M Arslan. CA 72-4 levels in patients with type 2 diabetes mellitus. Int J Clin Pract. 64; 34-8. (2010)  

21. H  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18230271?ordinalpos=82&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Ebinç, ZN Ozkurt, FA Ebinç, D Ucardag, O Caglayan, M Yılmaz. Effects of sympatholytic therapy with moxonidine on serum adiponectin levels in hypertensive women. 

J Int Med Res.36:80-7. (2008) 

22. H  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18230270?ordinalpos=83&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Ebinç, ZN Ozkurt, FA Ebinç, M Yılmaz, O Caglayan.Adiponectin and insulin resistance in obesity-related diseases. J Int Med Res. 36:71-9 (2008) 

23. HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18355327?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Davies M, Lavalle-González F, Storms F, Gomis R; AT.LANTUS Study Group.

Initiation of insulin glargine therapy in type 2 diabetes subjects suboptimally controlled on oral antidiabetic agents: results from the AT.LANTUS trial.  Diabetes Obes Metab. 10:387-99. (2008) 

 24. H  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18469485?ordinalpos=38&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Ebinç, FA Ebinç, ZN Ozkurt, MT Doğru, M Tulmaç, M Yılmaz, O Cağlayan.

Impact of adiponectin on left ventricular mass index in non-complicated obese subjects. Endocr J. 55:523-8 (2008) 

25. E Yurtcu, A Yılmaz, Z Ozkurt, E Kolukisa, M Yılmaz, H Keles, MA Ergun, I Yetkin, A Menevse. HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19184404?ordinalpos=59&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Melanocortin-4 receptor gene polymorphisms in obese patients.  Biochem Genet. 47:295-300. (2009) 

26. M Yılmaz, E Yurtçu, H Demirci, MA Ergün, R Ersoy, A Karakoç, I Yetkin, N Cakir, G Ayvaz, M Arslan  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19337008?ordinalpos=39&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Calpain 10 gene single-nucleotide 44 polymorphism may have an influence on clinical and metabolic features in patients with polycystic ovary syndrome. J Endocrinol Invest. ;32:13-7 ( 2009) 

27. M Yılmaz, N Bukan, H Demirci, C Oztürk, E Kan, G Ayvaz, Arslan M. HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19408174?ordinalpos=30&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Serum resistin and adiponectin levels in women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol.: 252;46-52. (2009) 

28. B Bingol, Z Gunenc, M Yılmaz, A Biri, B Tiras, H Güner. HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19593578?ordinalpos=11&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum” Effects of hormone replacement therapy on glucose and lipid profiles and on cardiovascular risk parameters in postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet. 281:857-64.( 2010)

29. H Demirci, M Yılmaz, MA Ergun, E Yurtçu, N Bukan, G Ayvaz.  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20388053” Frequency of adiponectin gene polymorphisms in polycystic ovary syndrome and the association with serum adiponectin, androgen levels, insulin resistance and clinical parameters.Gynecol Endocrinol. 26:348-55. (2010) 

30.  A.Karakoç ,  S Özkan ,  G Ayvaz , FSB Törüner ,M.Yılmaz   E Kan ,  T Durukan, H  Tüzün S  Aycan ,  M Arslan.  Insulin like growth factor-1 and IGF binding protein -3 levels in a healthy adult  Turkish population. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 31:1340-1344   (2011)

31. T Erbas,M Ertas , A Yucel , A Keskinaslan,  M Senocak ;  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=TURNEP%20Study%20Group%5bCorporate%20Author%5d” \t “_blank” TURNEP Study GroupPrevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients.  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=TURNEP%2cerbas%20t” \o “Journal of clinical neurophysiology : official publication of the American Electroencephalographic Society.” \t “_blank” J Clin Neurophysiol. 28:51-5. (2011) 

32. C Celik ,  R Abali ,  N Tasdemir ,  S Guzel ,  A Yuksel ,  E Aksu , M.Yılmaz.  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22329744” \t “_blank” Is subclinical hypothyroidism contributing dyslipidemia and insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome? Gynecol Endocrinol. 28:615-8 (2012) 

33.  Celik C,  Abali  R,  Güzel S ,  Bastu E  , Kucukyalcin V , Yılmaz  M.  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22583189” \t “_blank” Elevated circulating levels of YKL-40 are a marker of abnormal glucose tolerance in women with polycystic ovary syndrome.Clin Endocrinol (Oxf).  May 14.  (2012) 

34.Demir M, Dirim B, Acar Z, Yılmaz M, Sendul Y.Cental Macular Thickness in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus without Clinical Retinopathy.J Ophthalmol. 2013;2013:

35.Celik C, Tasdemir N, Abali R, Bastu E, Yilmaz M.Progression to impaired glucose tolerance or type 2 diabetes mellitus in polycystic ovary syndrome: a controlled follow-up study.Fertil Steril. 2014 101(4):1123-8. 

36.Guzel EC, Celik C, Abali R, Kucukyalcin V, Celik E, Guzel M, Yilmaz M.Omentin and chemerin and their association with obesity in women with polycystic ovary syndrome.Gynecol Endocrinol. 2014 30(6):419-22. 

37.Abali R, Tasdemir N, Alpsoy S, Tasdemir UG, Guzel S, Yuksel MA, Temel Yuksel I, Yilmaz M. No relationship between osteoprotegerin concentrations and endothelial dysfunction in non-obese women with and without polycystic ovary syndrome Arch Gynecol Obstet. 2015

38.Gür DÖ, Gür Ö, Gürkan S, Cömez S, Gönültaş A, Yılmaz M  HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26301347/?from_term=yilmaz+murat&from_page=3&from_pos=10” Comparison of endothelial function of coronary artery bypass grafts in diabetic and nondiabetic patients: Which graft offers the best?  Anatol J Cardiol. 2015 Aug;15(8):657-62

39. Yavuz DG, Bilen H, Sancak S, Garip T, Hekimsoy Z, Sahin I, Yilmaz M, Aydin H, Atmaca A, Sert M, Karakaya P, Arpaci D, Oguz A, Guvener N.  HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27274207/?from_term=yilmaz+murat&from_page=3&from_pos=3” Impact of telephonic interviews on persistence and daily adherence to insulin treatment in insulin-naïve type 2 diabetes patients: dropout study. Patient Prefer Adherence. 2016 May 17;10:851-61.

40. Yavuz DG, Yazıcı D, Keskin L, Atmaca A, Sancak S, Saraç F, Şahin İ, Dikbaş O, Hekimsoy Z, Yalın S, Uygur M, Yılmaz M, Yirmibeşcik S, Asmaz Ö  HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28955301/?from_term=yilmaz+murat&from_page=2&from_pos=4” Out-of-Reference Range Thyroid-Stimulating Hormone Levels in Levothyroxine-Treated Primary Hypothyroid Patients: A Multicenter Observational Study. Front Endocrinol (Lausanne). 2017 Sep 12;8:215

41. Sonmez A, Haymana C, Bayram F, Salman S, Dizdar OS, Gurkan E, Kargili Carlıoglu A, Barcin C, Sabuncu T, Satman I; TEMD Study Group.  HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30244051/?from_term=haymana+c%2C+yilmaz+m&from_pos=1” Turkish nationwide survEy of glycemic and other Metabolic parameters of patients with Diabetes mellitus (TEMD study). 

Diabetes Res Clin Pract. 2018 Dec;146:138-147

42. Sonmez A, Yumuk V, Haymana C, Demirci I, Barcin C, Kıyıcı S, Güldiken S, Örük G, Ozgen Saydam B, Baldane S, Kutlutürk F, Küçükler FK, Deyneli O, Çetinarslan B, Sabuncu T, Bayram F, Satman I  HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30893706/?from_term=haymana+c%2C+sonmez+a&from_pos=2” Impact of Obesity on the Metabolic Control of Type 2 Diabetes: Results of the Turkish Nationwide Survey of Glycemic and Other Metabolic Parameters of Patients with Diabetes Mellitus (TEMD Obesity Study). ; TEMD Study Group. Obes Facts. 2019;12(2):167-178

43. Sonmez A, Tasci I, Demirci I, Haymana C, Barcin C, Aydin H, Cetinkalp S, Ozturk FY, Gul K, Sabuncu T, Satman I, Bayram F  HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32088879/?from_term=haymana+c%2C+yilmaz+m&from_pos=4” A Cross-Sectional Study of Overtreatment and Deintensification of Antidiabetic and Antihypertensive Medications in Diabetes Mellitus: The TEMD Overtreatment Study.  TEMD Study Group. Diabetes Ther. 2020 May;11(5):1045-

1059

 HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33277201/”
 44. Sabuncu T, Sonmez A, Eren MA, Sahin I, Çorapçioğlu D, Üçler R, Akin Ş, Haymana C, Demirci İ, Atmaca A, Ersöz HÖ, Satman I, Bayram F; TEMD Study Group.

Characteristics of patients with hypertension in a population with type 2 diabetes mellitus. Results from the Turkish Nationwide SurvEy of Glycemic and Other Metabolic Parameters of Patients with Diabetes Mellitus (TEMD Hypertension Study). Diabetes Ther. 2020 May;11(5):1045-1059

45. HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33242516/” Patterns and preferences of antidiabetic drug use in Turkish patients with type 2 diabetes – A nationwide cross-sectional study (TEMD treatment study).

Haymana C, Sonmez A, Demirci I, Fidan Yaylalı G, Nuhoglu I, Sancak S, Yilmaz M, Altuntas Y, Dinccag N, Sabuncu T, Bayram F, Satman I; TEMD Study Group.Diabetes Res Clin Pract. 2021 Jan;171:

 HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33176832/”
46. Bayram F, Sonmez A, Haymana C, Sabuncu T, Dizdar OS, Gurkan E, Carlioglu AK, Agbaht K, Ozdemir D, Demirci I, Barcin C, Salman S, Tetiker T, Balci MK, Kebapci N, Ersoy C, Yumuk V, Toth PP, Satman I Utilization of statins and LDL-cholesterol target attainment in Turkish patients with type 2 diabetes – a nationwide cross-sectional study (TEMD dyslipidemia study).; TEMD Study Group.Lipids Health Dis. 2020 Nov 11;19(1):237

47.Demirci I, Haymana C, Salman S, Tasci I, Corapcioglu D, Kirik A, Yetkin İ, Altay M, Sabuncu T, Bayram F, Satman I, Sonmez A; TEMD Study Group  HYPERLINK “https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35047124/” Rates and associates ofinfluenza and pneumococcus vaccination in diabetes mellitus: A nationwide cross-sectionalstudy(TEMD vaccination study). World J Diabetes. 2021 Dec 15;12(12):2107-2118.

8.3Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. T Arınsoy, M. Bali, Ş. Sindel, M.Yılmaz,E. Hasanoğlu, Prevalance of Hepatit E virus antibody disease of chronic hemodialysis patients  XXXIIIrdCongress of the European dialysis Transplant Association June, Amsterdam-Netherlands  (page 232) (1996)  

2. T Arınsoy, Ş. Sindel, M. Bali, M.Yılmaz ve Ö.Ataoğlu, “Castleman disease with renal amyloidozis and nephrotic syndrome”, XXXIIIrd Congress of the European dialysis Transplant Association June, Amsterdam (page 197) (1996) 

3.  Ş Dumlu,  M.Bali, M. Yılmaz , Ş. Sindel, C.Tuncer, T.Arınsoy,E. Hasanoğlu,

 Prevalance of silent gallstone disease of chronic hemodialysis patients  XXXIIIrd Congress of the European dialysis Transplant Association June, Amsterdam (page 256) (1996) 

4.  N Çakır, İ.Yetkin, G. Ayvaz, M. Yılmaz, M.Arslan, A. Karakoç, Costello Syndrome (With Endocrine Feature), 9th Balkan Congress of Endocrinology and 24th Panhellenic Congress of Endocrinology And Metabolism. Abstract Book, 33, (abstract no: 96), Thessaloniki, Greece, May 7-11, (1997)  

5.  İ Yetkin, G. Ayvaz, M. Yılmaz, B. Boyacı, N. Çakır, M. Arslan, H. Özdemir, A. Karakoç,Association Between In Diabetic Chronic Complication And Myocard Septum With Carotis Artery Thickness In Diabetes Mellitus Patients, 9th Balkan Congress of Endocrinology and 24th Panhellenic Congress of Endocrinology And Metabolism. May 7-11 Thessaloniki, Greece Abstract Book, 13, (abstract no: 16) (1997) 

6.  M Yılmaz,  U. Öztok, A. Karakoç, Çakır, N., Düzgün, E., Yetkin, İ., Ayvaz, G., Arslan, M, Şardaş, S., Oxidative DNA Damage in Diabetes Mellitus And The Effect of Vitamin E 35th Annual Meeting of the EASD, Brussels, Belgium, 28 September-2 October, 1999, Diabetologia, 42 (Suppl. 1), A215, 1999. 

7.  G Ayvaz, M. Yılmaz, B.Değertekin, A. Karakoç, F.Törüner, İ.Yetkin, N.Çakır, M. Arslan, H.Ebinç ,H. Özdemir, The Effect of Cilazapril On Cardiac Wall Thickness And Carotid Intima-Media Thickness In Type 2 Diabetic Patients, 23rd Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies, September 7-9, Ankara, Turkey, Journal of Endocrinological Investigation 23 (Suppl. 7): 53 (abstract no: 97), (2000) 

8.  A Karakoç, G. Ayvaz, F.Törüner, M. Yılmaz,  İ. Yetkin, N. Çakır ,M. Arslan, The effects of hypo and hyperthyroidism on serum leptin concentrations and leptin mRNA levels in adipose tissue and relationship with body fat composition. Endocrine Practice (Suppl September/October), Abstracts of The 24th Congress of Endocrinology And Metabolic Diseases of Turkey Joint Meeting With The American Association of Clinical Endocrinologists, 4-6 October, Istanbul/Turkey; pp: 74 (abstract no: P99), (2001) 

 9.  A Ş Köksal, A.Çakmak, M.Yılmaz, M.saygun, Ü.Kısa, P. Öngörü ,A.Yıldız, The prevalence of diabestes mellitus in the center of the Kırıkkale 11th Balkan Congress of Endocrinology, 1-3 October, Istanbul, Turkey, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Supplement for 5 (2), 37 (abstract no: P36), (2001).

10.  Y Ekmekçi, M.Saygun, M.Yılmaz, A.Çakmak, A.Ş. Köksal P. Öngörü ,A.Yıldız, The prevalence of obesity in the center of the Kırıkkale11th Balkan Congress of Endocrinology, 1-3 October, Istanbul, Turkey, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Supplement for 5 (2), 37 (abstract no: P36),  (2001).

11.  M Yılmaz, G. Ayvaz, F.B. Törüner, O. Söylemezoğlu,  A.Karakoç, İ. Yetkin, N. Çakır , M. Arslan,The Relation Between ACE, AII66C And M235T Gene Mutations With Proteinuria, Carotid IMT And The Thicknesses of The Left Ventricle Wall In Type 2 Diabetic Patients, And To Determine Effect of Cilazapril Treatment On This Parameters, 11th Balkan Congress of Endocrinology, 1-3 October , Istanbul, Turkey, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, Supplement for 5 (2), 37 (abstract no: P37), (2001) 

12. M Yılmaz,  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16353671&query_hl=2&itool=pubmed_docsum” M. Bayram, I. Keleş, Y.Ekmekçi, F.C. Sevinc, G. Zöğ ,İ. Yetkin, Plasma leptin concentrations in postmenopausal women with osteoporosis. 6th European Congress of endocrinology 26-30/Nisan, Lyon-France. (Abstract no:500)  (2003) 

13. M Yılmaz, B. Nazlıel, İ. Yetkin, C. İrkeç, Event related potentials in hypothyroidism Abstracts of the 30Th annual meeting of the European thyroid association. Eylül, İstanbul, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism  volume 8 suppl 1  (Abstract no.P56) , (2004) 

14. İ.Yetkin, B. Nazlıel, M.Yılmaz, C. İrkeç, Z. Yeşilbudak, Blink reflexes in ypothyroidism. Abstracts of the 30Th annual meeting of the European Thyroid Association. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism  volume 8 suppl 1  (Abstract no.P68), (2004) 

15. H Ebinç, F.A. Ebinç, Z.N. Özkurt, T. Doğru, M.Yılmaz, Relationship of insulin sensivity and left ventricular mass (LVM) in normotensive and nondiabetic population, European Congress of Endocrinology, September,  Göteborg, Sweden (abstract book abstract no:233) (2005)

16. H Ebinç, F.A. Ebinç, Z.N. Özkurt, T. Doğru, M.Yılmaz, O.Çağlayan, Tissue dopler imaging of the left ventricle in obesity and relationship between left ventricle diastolic disfunction with insulin resistance (IR) and adiponectin. European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden (abstract book abstract no:235) (2005) 

17. Z.N Özkurt,  F.A. Ebinç, M. Yılmaz, O. Çağlayan ,S. Güliter, Serum adiponectin levels, HOMA-IR and anthropometry in non diabetic subjects with family history of the type 2 diabetes, European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden (abstract book abstract no:31) (2005) 

18. M Yılmaz,  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16123091&query_hl=1&itool=pubmed_docsum”  N.Bukan, G. Ayvaz, A. Karakoç, F. Törüner,  N. Çakır,  M. Arslan, The effects of rosiglitazone and metformin on oxidative stress and homocysteine levels in lean patients with polycystic ovary syndrome,European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden  (abstract book abstract no:175)  (2005) 

19. M Yılmaz,  M.A.Ergün, A. Karakoç,  F.B. Törüner, E. Yurtçu, İ.Yetkin, G. Ayvaz , N. Çakır, M. Arslan, Pro12Ala polymorphism of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma gene with polycystic ovary syndrome. European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden  (abstract book abstract no:184)  (2005) 

20. M Yılmaz, N. Bukan, H. Demirci, Ç. Öztürk, G, Ayvaz, M. Arslan, Serum resistin levels in women with polycysctic ovary syndrome, European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden  (abstract book abstract no:185)  (2005) 

21. Z.N Özkurt, F.A. Ebinç, M. Yılmaz, O. Çağlayan, S. Güliter, Serum adiponectin levels and HOMA-IR in different complications of obesity. European Congress of Endocrinology, September Göteborg, Sweden  (abstract book abstract no:185) (2005) 

22. H Ebinç, Z.N. Özkurt, F.A. Ebinç, M. Yılmaz, O. Çağlayan ,T. Doğru, Serum adiponectin levels in lean, owerveigth and obese nondiabetic, nonhypertensive subjects: correlations with insulin resistance (IR), European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden  (abstract book abstract no:257) (2005) 

23. Z.N Özkurt, H. Ebinç, F.A. Ebinç, O. Çağlayan, M.Yılmaz , D Uçardağ, Monoxidin reduced insulin resistance and increased adiponectin levels in women with essential hypertension. European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden (abstract book abstract no:264) (2005) 

24. Z.N Özkurt, F.A. Ebinç, H. Ebinç, O. Çağlayan, M.Yılmaz, D Uçardağ, Serum adiponectin levels in women patients with early stage hpertensive nephropathy. European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden  (abstract book abstract no:274) (2005) 

25. A Karakoç, S. Özkan, G. Ayvaz ,F.B.Törüner, M.Yılmaz, E. Durukan, H. Tüzün, S.Aycan, M.Arslan, Reference values for insulin-like growth factor-1 and IGF Binding protein 3 in adult  healthy Turkish population. European Congress of Endocrinology, September, Göteborg, Sweden  (abstract book abstract no:143) (2005)   

26. F Tuncez,  Y. Bagci, G. S. Kurtipek, E. Erkek, C. Boratav, B. Canver , M. Yılmaz , Skin trauma due to cultural practices: cupping and coin rubbing,  14 th EADV congress, Londra, England, (Abstract  book, abstract no:  Miscelllaneous P04) (2005) 

27- H,Demirci, E Yurtçu M Yılmaz,   MA Ergun G Ayvaz., M. Arslan  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20388053” Frequency of adiponectin gene polymorphisms in polycystic ovary syndrome and the association with serum adiponectin, androgen levels, insulin resistance and clinical parameters. 10 th European Congress of Endocrinology May, Berlin-Germany (Abstract book,  P 644)  (2008)

28. Z Karaca, İ.Yetkin, M.Yılmaz. Serum ghrelin levels in thyroid dysfunction and it change with treatment. 10 th European Congress of Endocrinology May, Berlin-Germany (Abstract book,  P 792)  (2008)

8.5. Ulusal  dergilerde yayımlanan makaleler

1. A Üner, A., B. Çakır, N.Günel, Z. Akçalı, M. Yılmaz, Promyositis in a patient with lymphoma THOD, 7, 169-171 (1997)  

2.  M Yılmaz, G. Ayvaz,  Hirsutismus”Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 7, 77-80 (1998)  12.5

3. A Karakoç, M. Yılmaz, “Tanınız Nedir? (Basedow-Graves Hastalığı)”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 7, 260, 276-279 (1998) 

4. M Yılmaz,  A. Karakoç, Obezite Tedavisinde Kullanılan Yeni İlaçlar. İlaç ve Tedavi Dergisi (The Turkish Journal of Drugs and Therapeutics), 12, 195-199 (1999) 

5. A Karakoç, M. Yılmaz, N. Çakır,M. Arslan, Diabetes Mellitus ve Oksidatif Stres Endokrinolojide Yönelişler, 8, 28-32 (1999) 

6- A.Karakoç, M. Yılmaz, İ.Yetkin, G. Ayvaz, N.Çakır, M. Arslan. Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Oral Antidiabetik İlaç Seçimi: Endikasyonlar Doğru mu?  Türk Diabet Yıllığı, 14, 234-237 (1998-1999) 

7.  Ü Derici, M.Yılmaz. Kontrast maddeye bağlı nefrotoksisite ve tedavi yaklaşımları. Türk Nefroloji ve Transplantasyon Dergisi, 1,14-17 (2000).

8.  M Arslan, A. Karakoç, M. Yılmaz, İ. Yetkin, G. Ayvaz, N. Çakır, Diabetik Ayak Tedavisinin Maliyeti. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,2,38-41 (2000) 

9.  İ Yetkin, A. Karakoç, M. Yılmaz, G. Ayvaz, N. Çakır, M. Arslan. Primer Hipertiroidili Hastalarda Metimazol Tedavisi Öncesi ve Sonrası Serum Ferritin, Demir ve Transferrin Düzeyleri, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 28-30, (2000) 

10.F Ersoy, M Yılmaz,  T Edirne Diyabetes Mellitusta Hasta Eğitimi ve İzlemi STED Mart  10, (2001)

11.  E Erkek, S. Güliter, M. Yılmaz, A. Köksal, Y. Ekmekçi, Tip II Diabetes Mellitus’ lu 

hastalarda  deri bulguları, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 15-18 (2002)

12. M Yılmaz, A. Karakoç, N. Çakır,F.Törüner, E. Düzgün, İ.Yetkin, G. Ayvaz , M. Arslan. The effects of vitamin E on oxidative stress and metabolic status in Diabetes Mellitus, Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, 2, 200-205 (2004). 

13. AAltınova, M.Yılmaz, M.Arslan Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda bifazik insülin aspart 30 ile glisemik kontrol ve yan etki profili Diabet Bilimi, Cilt 3, Sayı 4, 166-169,2004. 

14. Güliter, , H. Keleş, Z.N. Özkurt, M. Yılmaz, Y. Kıraç, Y. Ateş, Yeni tanı alan Tip 2 Diabetes Mellituslu hastalarda karaciğer fonksiyon testleri ve hepatobiliyer ultrasonografi bulguları, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,20047, 26-30 . 

15. Yılmaz M, Osteoporozda kemik formasyonunu arttırıcı ilaçlar Klinik Aktüel Tıp Dergisi 11; 11-15 (2006)

16-H. Demirci, M Yılmaz, A. Karakoç, M. Arslan. Diabetes Mellitusda herbal tedavi. Endokrinolojide yönelişler  15; 197-200,(2006)

17-H Demirci, M Yılmaz, M Arslan Obezitede Herbal Tedavi Endokrinolojide Diyalog; 2: 90- 5 (2007)

18 M Yılmaz.Primer LDL  Kolesterol Hastalıkları  ve Tedavisi.  Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Lipid Metabolizma Hastalıkları Özel Sayısı  1-39-46 (2008)

19-Ü Derici, FA Ebinç, M Yılmaz, S Kulaksizoğlu, T Arınsoy  Ş Sindel Lipid peroxidation and the antioxidant capacity of dialysis Gazi Medical Journal  53-55 (2008)

20-  M Yılmaz. Tip 1 Diyabette Fizik Aktivite ve Egzersiz . Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics. 2012;5(3):53-8

21-  M.Yılmaz.  HYPERLINK “https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-dislipidemide-sekonder-korunma-81761.html” \o “Dislipidemide Sekonder Korunma” Dislipidemide Sekonder Korunma  Secondary Prevention of Dyslipidemia Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics. 2018;11(1):126-30

22- M.Yılmaz. Superobez olgularda tek seçenek cerrahi değildir. 

23  ılmaz M. Androjen salgıyan adrenal tümörler. Güney E, editör. Adrenal Adenomlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.48- 51

8.6Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. T Arınsoy, M.Yılmaz, M. Bali, Tekin İ, Ş. Sindel,, E. Hasanoğlu, Hemodiyaliz hastalarında Hepatit E virus antikor sıklığı  XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi  Serbest Bildiri, Özetleri,   sayfa 86, 22-26 Ekim, İstanbul (1996)  

2. T Arınsoy, M.Yılmaz, Ş. Sindel, M. Bali, ve Ö.Ataoğlu, Castleman Hastalığına bağlı olarak gelişen amiloidozis ve nefrotik sendrom, XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi  Serbest Bildiri, Özetleri,   sayfa 162, 22-26 Ekim, İstanbul (1996) 

3. Ş Dumlu, M.Bali, M. Yılmaz, Ş. Sindel, C. Tuncer, T.Arınsoy, E. Hasanoğlu, Hemodiyaliz hastalarında safra taşı görülme sıklığı XIII. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Serbest Bildiri, Özetleri, sayfa 80, 22-26 Ekim, İstanbul (1996) 

4. A Karakoç, G. Ayvaz, G.Gürsel,  M. Yılmaz, İ. Yetkin, N. Çakır,M. Arslan, “Hipotiroidinin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi”, XX.Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir ( Özet kitabı Poster No: T27), (1997) 

5. N Çakır,M. Arslan G. Ayvaz İ. Yetkin, A. Karakoçve M. Yılmaz, “ Rastlantısal olarak saptanan adrenal kitlelerin (insidenteloma) değerlendirilmesi”,XX.Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 23-27 Eylül, İzmir ( Özet kitabı Poster  No: S 3), (1997) 

6. A Karakoç, M. Yılmaz, İ. Yetkin, G. Ayvaz, N. Çakır, M. Arslan, Tip II Diabetes mellituslu hastalarda oral antidiabetik ilaç seçimi: Endikasyonlar doğru mu? 34. Ulusal Diabet Kongresi ve 3. Uluslararası Obezite Sempozyumu Özet Kitabı, 17-21 Mayıs, Ankara (Poster No: SP-71 S 141) (1998) 0

7. M Yılmaz, A. Karakoç, İ. Yetkin, G. Ayvaz, N. Çakır , M. Arslan, Hiperparatiroidili hastalarda operasyon öncesi görüntüleme yöntemleri ile paratiroid adenomunun tespiti. 22nd Congress of Endocrinology of Metabolic Diseases of Turkey and Postgraduate Training Courses. 19-23 Ekim, Antalya, Turkish Journal Of Endocrinology and Metabolism 2, suppl. 1 (S 98 No P-56) (1999) 

8. A Karakoç,, B. Değertekin, İ. Yetkin, G. Ayvaz, N. Çakır, M. Yılmaz , M. Arslan, HMG-CoA Redüktaz enzim inhibitörü atorvastatinin adrenal steroid sentezi üzerine etkisi. 22nd Congress of Endocrinology of Metabolic Diseases of Turkey and Postgraduate Training Courses. 19-23 Ekim, Antalya, Turkish Journal Of Endocrinology and Metabolism 2, suppl. 1 (S 134 poster no P-134), (1999)

9. M Yılmaz, S. Güliter, Y. Ekmekçi, A. Köksal, A. Yıldız, Diabetes Mellituslu hastaların tarama sonuçları”, XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi & V. Uluslararası Katılımlı Obezite Sempozyumu, 14-19 Mayıs ,Gaziantep. Program ve özet kitabı, 83 (D/P-3), (2000).0.8

10. M Yılmaz, S. Ulkatan , F. Tan, A. Karakoç, M. Sezikli, Y. Ekmekçi, Semptomatik diabetik nöropatili olgularda venlafaksin ve E vitaminin etkisi; plasebo kontrollü randomize bir çalışma 39. Ulusal Diabet Kongresi, 12-16 Mayıs, İstanbul,Özet Kitabı, (Bildiri No SS-16), (2003)

11. G Ayvaz, S. Aycan , A. Karakoç, S. Özkan, M. Yılmaz, F.B. Törüner, E. Durukan, H. Tüzün, İ. Yetkin, N. Çakır, M. Arslan, “IGF-1 ve IGFBP-3 Toplum Taraması, 26th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases, 1-5 Ekim, Adana, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 7 (suppl. of 1), 110 (Bildiri no S007) (2003).

12. M Yılmaz, A. Biri, A. Karakoç,F.B. Törüner,  B. Bingöl,  N.Çakır, B. Tıraş, G. Ayvaz,  M.Arslane,Ü Akçin, Obez ve Obez Olmayan PCOS Hastalarında Roziglitazon ve Metforminin İnsülin Rezistansı ve Serum Androjen Seviyeleri Üzerindeki Etkileri, 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan, Antalya, Özet Kitabı, 15-16 (Bildiri no B010) (2004).

E13. M Yılmaz, F.B. Törüner, A. Karakoç, İ Yetkin, G. Ayvaz, N. Çakır, M. Arslan, Polikistik Over Sendrom’lu Olguların birinci derece akrabalarında glukoz tolerans bozuklukları ve insülin direnci, 40. Ulusal Diyabet Kongresi, 14-18 Mayıs, Antalya Özet Kitabı, 54 (Bildiri No SS-05),  (2004) 

E14.  İ Yetkin, O. Akdemir, T. Atasever, F.B. Törüner, A. Karakoç, M. Yılmaz, M. Aktürk, G. Ayvaz, N. Çakır , M. Arslan, Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında koroner arter hastalığının araştırılmasında TC-99M MİBİ gated miyokard perfüzyon sintigrafisinin yeri, 40. Ulusal Diyabet Kongresi, Özet Kitabı, 18-20 Mayıs, Antalya  (Bildiri No PS-55), (2004) 

15. M Yılmaz, A. Karakoç, H. Keleş, Z.N. Özkurt, F.B. Törüner, E. Kolukısa ,D. Örs. “Yeni tanı obez Tip 2 Diabetes Mellituslu olgularda insülin direnci ve vücut yağ oranı arasındaki ilişki”, 3. Ulusal Obezite Kongresi, ,Özet Kitabı, 38 (Bildiri No S-14), (2004).

16.  M Yılmaz, A. Karakoç, H. Keleş, B.Canver, Y.Kıraç, B.Ünal. Yeni tanı konmuş tip 2 DM’lu ve yeni tanı bozulmuş glukoz toleranslı olgularda insulin direnci ile karotis intima media kalınlığı ve CRP arasındaki ilişki. 40. Ulusal Diyabet Kongresi, 14-18 Mayıs, Antalya Özet Kitabı, 93 (Abst. no SS-24), (2004)

17. M Yılmaz, M. Aktürk, A. Altınova, F.B. Törüner, A. Karakoç, İ. Yetkin, M.Arslan, G. Ayvaz,  N. Çakır ,Obezite polikliniğine devam eden hastalarda bir dönemde yaptırdıkları akapunktur oranı, 3. Ulusal Obezite Kongresi, 18-20 Mayıs, Antalya Özet Kitabı, (Poster No P-20),  (2004).

18. M Yılmaz, A. Biri, A. Karakoç, F.B. Törüner, G. Ayvaz , M. Arslan,  Rosiglitazon ve metforminin polikistik over sendromlu olgularda menstruel siklus ve hirsutismus üzerine etkisi, 27th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 2 (8), (Poster No no:63)(2004) 

 E19. M Yılmaz,  HYPERLINK “mhtml:file://E:\\doç.%20basvuru.mht!x-usc:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16123091&query_hl=1&itool=pubmed_docsum”  N.Bukan, G. Ayvaz, N. Çakır,  M. Arslan, Obez olmayan polikistik over sendromlu olgularda rosiglitazonun oksidative stress üzerine etkisi., 27th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 2 (8), 63 (Poster No: P100), (2004) 

 E20. M Yılmaz,  N. Çakır, M.A.Ergün ve M. Arslan,  Poliksitik over sendromlu olgularda Pro12Ala PPAR gamma gen polymorfizm sıklığı. 27th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 2 (8), 63 (Bildiri No: SS 6), (2004)

21. H Demirci, H. Erdamar, İ Yetkin, F.B. Törüner, M.Yılmaz,  M. Aktürk , A. Altınova  Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda fibrinojenin mikrovasküler komplikasyonlar ile ilişkisi, 41. Ulusal Diabet Kongresi, 11-15 Mayıs, Antalya Özet Kitabı, (Abst. No P-42), (2005) 

22. M Yılmaz, E.Yurtçu, Z.N.Özkurt, E.Kolukısa, İ.Yetkin, A. Menevşe., “ Obez olgularda melanocortin 4 reseptör gen polimorfizmi sıklığı  28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül, Antalya, Özet Kitabı (Bildiri  No: S 010)  (2005) 

23. H Demirci, H. Erdamar, A.Karakoç, M.Yılmaz, F.B. Törümer, İ.Yetkin, G. Ayvaz, N.Çakır ve M.Arslan,  Klinik ve biyokimyasal olarak ötiroid hashimoto tiroiditli hastalarda hipofiz-tiroid rezervinin değerlendirilmesi, 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül, Antalya, Özet Kitabı (Özet No: P 063), (2005) 

24. M Yılmaz, N. Bukan,  H. Demirci , Ç. Öztürk, G. Ayvaz ve M. Arslan, Obez ve obez olmayan PKOS’lu olgularda serum resistin düzeyi 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül, Antalya Özet Kitabı (Poster No: P 136) (2005) 

25.M Yılmaz, E.Yurtçu, A.Karakoç., M.A.Ergün, İ.Yetkin, M.Arslan,  PKOS’lu olgularda Calpain 10 gen polimorfizm sıklığı 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül, Antalya, Özet Kitabı (Poster No: P 168) (2005) 

26. H Demirci, H. Erdamar, F.B. Törümer, M.Yılmaz, M. Akkuş, S. Işık, A.Karakoç, İ.Yetkin, Tip 2 DM’lu hastalarda açlık plazma homosisteinin kronik mikrovasküler komplikasyonlar ile ilişkisi, 28. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 21-25 Eylül, Antalya Özet Kitabı (Poster No: P 192)  (2005)

27- B.Canver, M Yılmaz, Ü Kısa. Subklinik ve klinik hipotiroidili olgularda insülin direnci, rezistin ve CRP düzeyleri üzerine L-Troksin tedavisinin etkisi. 3. Tiroid Hastalıkları Kongresi, Nisan, Trabzon Özet Kitabı (poster no: P 33) (2008)

8.7- Kitap çeviri ve bölümleri

1-Greenspans Temel ve Klinik Endokrinoloji David G Gardner, Dolores Shoback. Çeviri Editörü Metin Arslan  Bölüm 10: Glukokortikoidler ve adrenal androjenler  Sayfa:346-394. Güneş Kitapevi.2009

2-Greenspans Temel ve Klinik Endokrinoloji David G Gardner, Dolores Shoback. Çeviri Editörü Neslihan Başcıl Tütüncü   Bölüm 10: Glukokortikoidler ve adrenal androjenler  Sayfa:346-394. Güneş Kitapevi.2013 

10.İdari görevler

2001-2002: KKU Tıp Fakültesi Dönem IV koordinatör yardımcılığı

2009-2010  KKU Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası eğitim kurulu üyeliği

2009- 2010 KKU Tıp Fakültesi Dönem II Klinik beceri laboratuarı sorumlusu

2010-2014  NKÜ Tıp Fakültesi Dönem IV koordinatörlüğü

2010- 2012 NKÜ Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi

2012-2013 NKÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Başkanlığı

11.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

European Society of Endocrinology

Türkiye Diyabet Vakfı 

Androgen Excess Society- PCOS

12.Ödüller : 

1. G Ayvaz,. S. Aycan , A. Karakoç, S.  Özkan, M. Yılmaz, F.B. Törüner, E. Durukan, H. Tüzün, İ. Yetkin, N. Çakır , M. Arslan “IGF-1 ve IGFBP-3 Toplum Taraması”, 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 1-5 Ekim, 2003, Adana, Sözel Bildiri Birinciliği Ödülü.     

 2. M Yılmaz,  HYPERLINK “http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16123091&query_hl=1&itool=pubmed_docsum” N.Bukan, G. Ayvaz, N. Çakır,  M. Arslan, “Obez olmayan polikistik over sendromlu olgularda rosiglitazonun ovidative stress üzerine etkisi.”, 27th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases, Istanbul, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 2 (8), 63 (abstract no: P100), 2004.  Yazılı bildiri 3.lük ödülü

3. Greenspans Temel ve Klinik Endokrinoloji David G Gardner, Dolores Shoback. Çeviri Editörü Metin Arslan  Bölüm 10: Glukokortikoidler ve adrenal androjenler sayfa:346-394. Güneş Kitapevi.2009 TUBA Telif ve Çeviri Eserler mansiyon ödülü


 2022 yılında yapılan Bilimsel Toplantılarda Sunumlar

 5. Aydın  Multidisipliner Endokrin Günleri: Hangi hastaya erken insülin tedavisi başlanmalıdır?

 6. ENDOKURS:  Beslenme sempozyumu: beslenme atölyesi

Adrenal Gonad- NET sempozyomu:  Primer hiperaldesteronizm tanısında yenilikler

TEMD Beslenme ve Egzersiz  çalışma grubu sempozyumu: sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri

7.Diyabet ve Eşlik Eden Hastalıkları Tedavi Kongresi:  Diyabetli bireyde besin sıklığı ne olmalı?

58.Ulusal diyabet kongresi: Diyabet tedavisinde  temel beslenme ilkeleri.

43. TEMHK kongresi :Beslenmede merak edilen konular?

Bültenime abone ol


Hakkımızda

Prof Dr. Murat Yılmaz
İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Çalışma saatleri

Pzt - Cuma: 09.00 - 18.00Cumartesi: 09.00 - 18.00Pazar: Kapalı

İletişim

Randevu Telefon: 0542 573 89 40

Adres
Cumhuriyet mah, Gürkan Sk. Aladağ İş Merkezi 1/7 kat:4, 59100
Süleymanpaşa/Tekirdağ - Yol Tarifi Al